માળી ગામે જેટકો કંપની અને ખેડૂતો વચ્ચે ઉગ્ર વિવાદ..

માળી ગામે જેટકો કંપની અને ખેડૂતો વચ્ચે ઉગ્ર વિવાદ..

દ્વારકા બ્રેકીંગ: માળી ગામે જેટકો કંપની અને ખેડૂતો વચ્ચે ઉગ્ર વિવાદ..

ખેડૂતોના ખેતરોમાં ઉભા પાકમાં પોલ ઉભા કરાતા વિવાદ વકર્યો..

જેટકો કંપની દ્વારા પોલીસને સાથે રાખી  દાદાગીરીથી પોલ ઉભા કરાતા ખેડૂતોમાં વ્યાપ્યો રોષ..

માળી ગામે જેટકો કંપની દ્વારા વીજ પોલ ઉભા કરવા મામલે વિવાદ ઉગ્ર બન્યો..

પોલીસ અને ખેડૂતો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી..

દાદાગીરી થી કામ શરૂ કરાતા ખેડૂતોમાં ઉગ્ર રોષ..

કલ્યાણપુર પોલીસ દ્વારા 3 મહિલાઓની અટકાયત કરવા મામલે વિવાદ વકર્યો..

ખેડૂતોના ટોળા એકત્ર થયા મામલો ગરમાયો..

Comments

blog comment

Test name February 19, 2016 Reply

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text.

blog comment

Test name February 19, 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

blog comment

Test name February 19, 2016Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Leave a Comment